TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Както вече споменахме, може да променяте разписанието с лесни премествания на картите. Разбира се, програмата прави проверка за дублиране на класове, учители и класни стаи.

Стъпки за преместване на карта:
1. Кликнете върху картата с мишката и я вземете. Сега преместете картата с мишката:


Може да кликнете и върху карта, която се намира най-долу в панела на неразпределените карти.

Класът, на когото принадлежи картата, се оцветява в зелено. Програмата няма да позволи да я поставите на друг ред.

Наименованията на колоните могат да бъдат в следните цветове:
A. Зелен означава, че всичко е добре;
B. Червен означава заета позиция (позиция, в която учителят вече е поставен другаде);
C. Син означава позиция под въпрос;
D. Сив означава напълно неподходяща позиция (неподходящо време).

2. Поставете картата като кликнете върху желаната позиция.

Когато поставяте картата, програмата автоматично ще определи класна стая за часа от списъка със свободни класни стаи. Ако поставите картата в позиция, в която няма свободни класни стаи, програмата ще я приеме, но ще се появи бяла лента в левия край на картата, за да напомня, че за този час не е определена класна стая.


По подобен начин програмата ще позволи да поставите карта в позиция, която не е разрешена. Но в този случай, програмата ще предупреди с червена ивица върху картата. Вие решавате дали искате да поставите картата в тази позиция или не.

В случай, че има проблем, софтуерът или ще изключи картата, или, ако има повече подобни карти, ще покаже прозорец с откритите несходства.


Можете да изберете действие, за да поправите възникналия проблем. Ако изберете друга карта от менюто на появилия се прозорец, оригиналната карта се поставя и продължавате да работите с избраната карта.

Вижте още:
Свързани разписания


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 103252 times.1892 / 103252
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article