TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Програмата aScTimeTables позволява да проверите създаденото разписание. Можете да стартирате верификация от менюто – Основен/ Проверка (или чрез натискане на "Интервал" (Space)). Показват се нарушените или освободени ограничения в текущо разписание.

Разписанието е сиво. В долната част виждате списък с грешки. Всяка линия показва една грешка. Когато кликнете върху някоя линия, засегнатите карти в разписанието се оцветяват, така че да можете веднага да локализирате проблема.

От лявата страна на тези грешки можете да намерите повече информация за текущи грешки, както и бутони за Настройки и Помощ.

Като кликнете върху Настройки виждате подробно описание на определена грешка и как можете да я коригирате.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 232425 times.2505 / 232425
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article