TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - класове

Блок от часове – позволете на някои класове да идват по-късно или да си тръгват по-късно от училище.
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Програмата автоматично калкулира/изчислява количеството часове на ден.

Ако имате 32 часа за петдневна седмица, тогава софтуерът изчислява 32/5 = 6.4. Така автомагичното разпределяне на часовете решава, че този клас трябва да има 6-8 часа дневно. В този случай софтуерът разпръсква часовете така 6+6+7+7+6, или така
6+8+6+6+6 и няма да генерира 9+5+5+9+4.

Също така софтуерът започва с първи час и попълва блока от учебни часове за всеки клас, докато изчисли максимума на ден.

Това автоматично калкулиране на блока от учебни часове е добро за повечето училища. Но, ако класът има 32 часа и искате да позволите да има 5-9 часа дневно, трябва да настроите блока от часове ръчно.
В Класове/Ограничения/Разшири идването от втори час обозначете, че децата могат да си отиват удома след пети час, но не по-късно от девети час.

Точно по същият начин може да се използва, за да се обозначи, че някои деца могат да идват по-късно на училище. Това е особено практично, ако имате недостиг на класни стаи или учители. Ако някои деца могат да започват един или два часа по-късно от останалите, тогава това може да помогне за разпръскването на часовете и решаване на проблема с недостига на клани стаи/учители.

На следващата екранна снимка сме обозначили, че децата от 5.A клас могат да идват на училище най-късно за трети час (те не могат да идват по-късно, но могат да идват по всяко време по-рано):

Моля, обърнете внимание, че това не е необходимо да се прилага за целия клас. Част от класа може да идва по-късно и да остава по-дълго, докато другата част идва по-рано и си тръгва по-късно на следващия ден. Това е особено практично, ако и двете групи използват една и съща класна стая или същите учители преподават и в двете части на училището (начален/среден курс).

Блокът от часове за обучение настройва кога децата могат да започват и свършват училище. Той основно настройва минимален и максимален брой часове на ден, който те могат да имат. Можете да обозначите това и по-нататък, ако е необходимо.
Вижте: Мога ли да настроя минимален/ максимален брой часове на ден за един клас?

Малко повече за учебният блок можете да намерите в тази статия: Проверка на прозорците на даден клас


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 114227 times.863 / 114227
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article