TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - класове

И двете групи трябва да приключат обучението си по едно и също време!
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

По подразбиране софтуерът може да генерера едно разписание, когато една част от учениците имат Английски език в понеделник шести час, а другата половина си отива удома след пети час. На следващия ден групите се разменят. Това може да увеличи повече шансовете разписанието да се генерира.

Но, ако някой учител трябва да заведе учениците на обяд, тогава това поведение е вероятно неприемливо за вас, защото ще трябват двама учители да съпровождат децата за обяд всеки ден (по един за всяка група).
В този случай можете да забраните такова поведение като определите, че „Групите трябва да приключват обучението по едно и също време“:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 102171 times.1620 / 102171
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article