TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни – класове

Как да се определи кога един клас може да обядва?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

Ако учениците обядват през междучасието между петия и шестия учебен час, или ако всички ученици обядват след приключване на часовете, не е нужно да въвеждате обяд в програмата.

Ако всички класове обядват през шестия час, може да означите това с Условия за класовете. Маркирайте шести час в Условия (може да направите това и ако, например, 1-4 клас имат почивка за обяд по време на шестия час, а 5-8 клас имат почивка за обяд през седмия час - само определете условията за съответните класове).

Ако учениците, обаче, трябва да обядват по време на петия или шестия час, и програмата трябва да избере един от тях, трябва да уточните кой, за да може алгоритъмът да остави свободно време за обяд всеки ден. Можете да направите това в Клас/Ограничения.

Ако, например, уточните, че обядът трябва да бъде в периода между петия и седмия час, софтуерът ще остави един свободен час през този интервал от време - или пети, или шести, или седми учебен час. Така учениците ще имат поне един свободен час за обяд всеки ден.

Може също да уточните, че не желаете да има учебен процес след обяда, в случай че те обядват в последния от посочените за обяд интервали.

Казус, когато не желаете да има само един час след обяда:
Изгягвайте часове след обедната почивка.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 116253 times.1989 / 116253
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article