Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc Rozvrhy - Triedy

Ako zadať, kedy môže mať trieda obed?
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

Ak vaši žiaci mávajú obed počas prestávky medzi 5. a 6. hodinou, alebo ak všetci vaši žiaci mávajú obed až po vyučovaní, potom v programe obednú prestávku nemusíte zadávať.

Ak všetky triedy majú obed počas 6. hodiny, potom to môžete zadefinovať pomocou Voľna pre triedy. Jednoducho v možnosti Voľno odškrtnite 6. hodinu. (môžete tak urobiť aj napríklad, ak triedy 1-4 majú obedňajšiu prestávku cez 6. hodinu a triedy 5-8 zas cez 7. hodinu, tak zadefinujete Voľno pre príslušné triedy).

Avšak, ak vaši žiaci majú mať obed počas 5. alebo 6. hodiny a program má vybrať jednu z nich, potom je potrebné to zadať, aby algoritmus pre každý deň nechal niektorú hodinu voľnú. Môžete to zadať cez menu Trieda/Podmienky:

Ak napríklad zadáte, že obed má byť medzi 5-7 hodinou, softvér nechá jednu hodinu z tohto intervalu voľnú. A to buď piatu, šiestu alebo siedmu. Tak budú mať žiaci každý deň aspoň jednu hodinu voľnú na obed.

Taktiež môžete zadať, že po obede už nemá byť žiadne vyučovanie, v prípade, že trieda má obed počas poslednej hodiny zo zadaného intervalu na obed.

Špeciálny prípad, kedy nechcete, aby po obede nasledovala už iba jedna hodina:
Ako sa vyhnúť tomu, aby sme mali po obedňajšej prestávke jednu hodinu


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 119047 krát.10656 / 119047
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok