Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc Rozvrhy - Import

Synchronizácia s databázou
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

aSc Rozvrhy vedia synchronizovať (importovať/exportovať) svoje dáta s niektorými školskými administračnými systémami (alebo inými rozvrhovými súbormi)). Prosím kontaktujte nás na adrese info@asc.sk, ak váš školský administračný systém nevie komunikovať s programom aSc Rozvrhy.

Počas synchronizácie môže byť zobrazené nasledovné dialógové okno:

Poznámka: Počas synchronizácie sa tento dialóg môže zobraziť viac krát pre rôzne typy objektov (napr. pre učiteľov, žiakov, skupiny, ...)

Okno zobrazuje rozdiely medzi dátami (učitelia, triedy, atď...) v programe aSc Rozvrhy a v databáze. Ľavý zoznam 1 zobrazuje dáta v databáze, ktoré sa nenachádzajú v práve otvorenom rozvrhu, alebo ktoré sa niečím líšia od dát v otvorenom rozvrhu. Pravý zoznam 2 zobrazuje dáta, ktoré sú iba v rozvrhu, alebo ktoré sa nejako líšia od dát v databáze. Vašou úlohou v tomto kroku je skontrolovať alebo upraviť akcie 8 pre každý riadok v oboch zoznamoch. Toto urobíte tlačítkami dolu. Tlačítka 3 menia akciu v zozname 1 a tlačítka 4 v zozname 2. Tlačítka 5 sa týkajú oboch zoznamov (musíte vybrať po jednom objekte na oboch stranách).

Tu sú významy rôznych akcií:

Pridať - Táto akcia pridá objekt na druhú stranu (napr. pridá nového učiteľa z databázy do rozvrhu, alebo naopak).
Zmaž - Táto akcia vymaže vybraný objekt (napríklad vymaže už neexistujúcu učebňu).
Ignorovať - Nerobiť nič s vybraným objektom.

Prepojiť - Toto je špeciálna akcia, ktorá hovorí že vybraný objekt v zozname 1 je ten istý ako vybraný objekt v zozname 2. Takto sa oba objekty prepoja.

Poznámka: Niektoré akcie môžu byť neprístupné v istých situáciach. Napríklad ak sa zobrazí tento dialóg počas nejakého importu, nebudete môcť vyplniť akciu "Zmaž" v zozname 1, pretože import nemôže modifikovať databázu, z ktorej importuje.

Program na začiatku predvyplní niektoré akcie:
Prepojí objekty, pre ktoré našiel korešpondujúci objekt (napríklad podľa mena alebo databázového id). Pre objekty ktoré sú v rozvrhoch a nie sú v databáze sa predvyplní "Pridať". Všetky ostatné objekty ostanú nedotknuté.

Keď ste ukončili vypĺňanie akcií, stlačte OK 6 a program vykoná zvolené akcie. Môžete tiež použiť tlačítko "Preskočiť" 7, ktorým preskočíte tento krok a pokračujete s iným typom objektov (napríklad ak chcete importovať iba žiakov, stláčajte "Preskočiť" až kým sa vám nezobrazia žiaci).


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 168658 krát.17547 / 168658
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok