TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - класове

Как да обознача, че даден клас може да има максимум един седми час или максимално един нулев час?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Просто решение:
Първо определете позициите под въпрос:

След това можете да кажете, че класът трябва да има максимум един час на позициите под въпрос. Това може да стане в подробната информация за класа:

Сложно решение:
Простото решение не може да се използва, ако желаете да обозначите две условия. Например, класът трябва да има максимум един седми час или максимално един нулев час.

В този случай вие можете да използвате разширени връзки в картата. Тук можете да обозначите областта и максималния брой на картите в тази област на седмица.

Моля, прегледайте екранната снимка:

Ние сме обозначили, че всички класове могат да имат максимум 2 часа в маркирана позиция на седмица. Така няма да може да се случи един клас да има 3 нулеви часа.

Забележки:
- Можете да използвате същата връзка в картата за учителите, просто променете „Приложи върху кутията с комбинации“.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 81619 times.576 / 81619
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article