TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Мога ли да поставя настройки за промяна на разпечатките от друго разписание?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Моля, прегледайте тази екранна снимка:

Обърнете внимание, че това се отнася само до настройки на разпечатки на разписанието, не за дизайн на разпечатки.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 78359 times.983 / 78359
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article