TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Нашите класни ръководители винаги трябва да преподават първи час
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Ако този учител преподава само един учебен предмет, можете да заключите неговия час на тази позиция.
Но, ако той преподава повече учебни предмети или има двойни и единични часове, тогава е по-добре, да не се заключва, а да се обозначи, както е показано на екранната снимка:

See:
Заключени карти


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 112353 times.1657 / 112353
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article