TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни – Групи и сборни класове

Типична ситуация: Сборни групи по Физическо възпитание и спорт от момчета и момичета от два класа:
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

Един учител преподава на момчета от два класа, друг учител преподава на момичета от два класа:

Използвайте бутон Сборни класове за това:

Ако в училището има много момчета, трябва да се създадат две групи с момчета. Така, ще имаме трима учители - един за момчета от 5А клас, един за момчета от 5Б клас и един, който поема момичетата от 5А и 5Б класове:

Бъдете внимателни: Диалоговият прозорец за часовете на горепосочената картина показва само редовете за часовете на 5А клас. Редът за часовете на момчетата от 5Б клас не е на тази картина.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 101709 times.1256 / 101709
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article