TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Въвеждане на данни – Групи и сборни класове

Типична ситуация: Учениците от целия випуск са разделени на групи
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif bg.gif

Много училища вземат учениците от целия випуск и ги разделят на групи според нивото им.

Например, събират в една група най-добрите ученици по български език и литература от целия випуск:

Виж също:
Как да обознача часовете, в които учениците от два класа са сборна група?
и
Делене на групи


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 104879 times.1161 / 104879
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article