TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Първи стъпки

Запознаване с видео презентацията
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

Видео презентацията може да се пусне от диалоговия прозорец за демонстрации или от меню Помощ – "Ръководство/Демонстрация":

Видео презентацията се състои от няколко части. Кликнете с мишката върху бутона, за който бихте искали да научите повече.

След това прочетете текста и натиснете клавиш Enter, за да продължите да гледате видео презентацията. След приключването на дадена част, Вие се връщате обратно в диалоговия прозорец и оттам може да изберете друга част.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 131781 times.1114 / 131781
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article