Raspored sati - Online pomoć

flag aSc Raspored sati - Prvi koraci

Gledanje „Prikaži poduku“
Ovaj članak je dostupan na: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif eg.gif br.gif id.gif hr.gif il.gif mn.gif bg.gif

„Prikaži poduku“ se može pokrenuti preko ikone „Prikaži poduku“ ili ikone „Demonstriranje programa“:

„Prikaži poduku“ sadrži više dijelova. Kliknite na onaj dio o kojem želite učiti.


Nakon toga, čitajte tekst; kroz tekst uputa prolazite enterom. Kada završite s čitanjem uputa, prelazite na sljedeći odjeljak demonstracije.


Ovaj članak mi je pomogao Ovaj članak mi je pomogao
Ovaj članak nije razumljiv Ovaj članak nije razumljiv
Tražim nešto drugo Tražim nešto drugo

Ovaj članak je pregledan 158864 puta.5278 / 158864
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Prošli članak Povratak na aSc Raspored sati help index Sljedeći članak