TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Нашите учители нe могат да преподават повече от 6 част последователно
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да зададете глобална стойност в менюто – Разписание/ Параметри:

Ако тази стойност е настроена на 6, тогава вашите учители не могат да преподават 1-ви, 2, 3, 4, 5, 6, 7 час, но могат да преподават 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.

Ако последователните часове не са проблем и вашите учители могат да преподават или ще преподават повече часове последователно, просто дезактивирайте тази опция.

Също така можете да обозначите максимания борй часове, които един учител може да преподава последователно за всеки учител поотделно:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 88163 times.685 / 88163
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article