TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Как да обозначим, че един учител може да преподава само един седми час?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Просто решение
Дефинирайте позициите в които има въпросителен знак.


След това определете муксимума на позиции под въпрос в подробности за учителя.

Можете да обозначите колко часа могат да се поставят в позиция под въпрос. Mожете, например да обозначите, че при даден учител шестият час е под въпрос, а максимумът е 2часа. Тогава учителят ще има само два шести часа на седмица.

Като използвате квадратчето за отметка, можете да зададете на алгоритъма да вземе под внимание брой поставени под въпрос часове на ден.

Например, можете да кажете, че 5, 6 и 7 час са под въпрос и учителят може да има максимум 2 часа всеки ден. Тогава можете да сте сигурни, че учителят има най-малко един свободен час за обедна почивка всеки ден.

Сложно решение:
Може да видите още:

See also: Как да обознача, че даден клас може да има максимум един седми час или максимално един нулев час?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 106144 times.1901 / 106144
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article