TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Как да обозначим минимален и максимален брой часове, които даден учител трябва да има в един ден?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да направите това в Ограничения за учителя:

Забележки:
- можете да обозначите тези стойности да не се маркират в събота/неделя. Така учителят трябва да има 2 часа всеки ден от поноделник до петък, но може да има нулев или първи час в събота.
- моля, погрижете се да нямате нереалистични изисквания тук. Горещо се препоръчва да добавите тези и сходни изисквания по-късно. Ако не е възможно да генерирате разписание, ще се окаже дори още по-невъзможно да го генерирате с изискването, че всеки учител трябва да има 2-5 часа дневно.
Вижте: Добър начин за генериране на вашето разписание.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 111150 times.2010 / 111150
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article