برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Constraints - Teachers

How to specify min and max lesson teacher shall have on one day?
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

You can do this in teacher's constraints:

Notes:
- you can specify not to check these values on the satudray/sunday. So the teacher shall have 2 lessons each day on the Monday-Friday, but can have 0 or 1 on Saturday.

- please take care that you do not require unrealistic demands here. It is strongly recomended to add this and similiar requirements later. If it is not possible generate a timetable, it will be even more impossible to generate it with requirement that each teacher shall have 2-5 lessons each day. See: A good way to generate your timetable


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 110056 بار مشاهده شده است.60306 / 110056
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی