TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Изгледът на класната стая е особен вид изглед, защото, когато премествате картите в този изглед, тогава само класните стаи се променят. Позициите на картите не се променят.

Следващия пример показва, че може лесно да преместите Физическо възпитание и спорт за 8Е клас от малкия в големия физкултурен салон:

Картите, показани в контролния панел са или карти, които все още не са поставени в разписанието, или карти, които са поставени, но за тях все още не е определена класна стая. Те са маркирани с бяла лента:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 90444 times.1055 / 90444
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article