برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag aSc Substitutions - First steps

Specifying substitutions
زبانهای این مطلب: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

Once you specify the absent teacher the software will show the lessons this teacher was teaching in the middle part of the main screen.

1. Click any lesson and the right part will show you candidates to substitution this lesson. Teachers are sorted so the one at the top position is the best candidate for substitution.
2. Double click on any line in the right part of the screen to select the teacher for the substitution.
3. A dialog appears where you can confirm the substitution:

See also:
Defining types of substitutions
Printing the daily and summary substitutions


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 88309 بار مشاهده شده است.49184 / 88309
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی