TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Работа със седмичното разписание

Кликване с десен бутон на мишката върху заглавния ред
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Може да кликнете с десния бутон на мишката върху заглавната клетка на реда:

Оттук може да редактирате учител/клас/класна стая, възможности, часове или бързо да тествате генерирането на този ред.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 95781 times.1549 / 95781
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article