TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Генериране на разписание

Tестването беше успешно, но генерирането се провали
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

1. Опитайте да генерирате по-висока сложност

2. Опитайте да генерирате с освободени ограничения, за да видите какъв вид ограничения е трябвало да се освободят и след това ги освободете.

3. Можете също да опитате да тествате го-големи части от разписанието. Тестването проверява само по една част наведнъж, но понякога проблемите не са свързани с отделен клас/учител, а се появяват, когато се опитвате да генерирате два или повече класа/учители, цели випуски и дори половината от класовете, и др.

Моля вижте: Тестване на няколко класове/ учители едновременно.

Вижте също: Добър начин за генериране на вашето разписание.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 92518 times.1227 / 92518
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article