TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

1. Teстванията говорят, че има проблем с 5A клас. Избираме Поправи:

2. Teстването ни показва какво е постигнато и също така ни дава картата, която не е успяло да постави в разписанието. В този случай това е час по Музика:

3. Не може да поставим часа по Музика като седми час, защото сме забранили на 5.A да има седми часове.

4. Ето защо решаваме да го поставим в понеделник като шести час и да преместим часа по Геометрия като първи час.5. След като преместим Геометрия като първи час, софтуерът показва верификация, която казва, че това не е било добро място, защото няма свободна класна стая за часа по Геометрия.

6. Може да цъкнем с десен бутон върху този час, за да проверим бързо свободните стаи:

7. Ще открием, че за този час изискването е да се провежда само в несподелена класна стая. The problem is that this is a divided lesson and the only lessons that can run at the same time also have to be in the home classroom.

You obviously have to allow some other classrooms for these divided lessons. Проблемът е, че това е разделен час и единствените часове, които могат да се провеждат по същото време, трябва да са в несподелената класна стая. Очевидно ще трябва да разрешите използването на други класни стаи за тези разделени часове. Ако погледнете първата екранна снимка, това е била една причина, поради която софтуерът не е поставил разделените часове заедно от самото начало.

Този пример ни показва как тестването може да помогне за намирането на даден проблем.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 155866 times.2106 / 155866
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article