Tvarkaraščių programa - pagalba internete
EduPage - Pagalba Internete

flag aSc Pavadavimai - Nustatymai

Pavadavimo kriterijų nustatymas
Ši informacija yra šiomis kalbomis: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

Pasirinkite "Nustatymai / Pasirinkimai", ir skirsnį “Kriterijai”. Atsivers toks langas:

Kriterijų aprašymas:
Priskirti - šis kriterijus naudojamas, kad mokytojui netektų pavaduoti pamokos, kuri yra atskirta langais nuo jo paties pamokų tvarkaraščio. Pavyzdžiui, jeigu mokytojas turi tik pirmą pamoką, jam būtų labai nepatogu pavaduoti penktąją pamoką. Tada taškai apskaičiuojami taip: [Bendras mokytojo taškų skaičius - (5 - 1) * šio kriterijaus taškų skaičiaus]. Bet iš kitos pusės, jei pavaduojamoji pamoka yra mokytojo lange, jam bus priskaičiuotas šio kriterijaus taškų skaičius.
Moko klasę – jei mokytojas moko šią klasę, jis gaus nurodytą taškų skaičių. Kartais yra patogu, kad mokytojas pavaduotų pamoką klasei, kuriai jis veda kitas pamokas, nes jis ją pažįsta, be to, tos pamokos metu gali apžvelgti medžiagą, kurios gal būt nespėjo išdėstyti savo pamokos metu, spręsti uždavinius ar atlikti kitus darbus.
Klasės mokytojas – kaip ir kriterijaus 'Moko klasę' atveju, jis gaus parinktą taškų skaičių jei pavaduos pamoką savo klasei. Tai taip pat leis ją naudingai išnaudoti, nes savo klasei mokytojas gali vesti klasės valandėlę ar kitą užsiėmimą.
Patvirtinimas – mokytojas gaus nustatytą taškų skaičių, jei jis turi suteiktą patvirtinimą, kad gali pavaduoti šią pamoką.
Užimtumas – jei mokytojas planuoja pavaduoti pamoką, gali atsitikti, kad jis turės vesti daugiau pamokų iš eilės, nei jam leistina tvarkaraščių programoje. Jei tai atsitiks, jam bus išskaičiuotas nustatytas taškų skaičius.
Prisijungiantis – jei mokytojas tuo metu veda pamoką prie kurios gali būti prijungta pavaduojamoji pamoka, jam bus priskaičiuotas papildomų taškų skaičius.
Budėjimas – jei mokytojas tuo metu budi (yra pasiruošęs pavaduoti), jis gaus tokį taškų skaičių.
Pastovus pavadavimas - – mokytojas gaus čia nurodytą taškų skaičių, jeigu jis turės pavaduoti pamokas po to, kai pats negalėjo vesti pamokų (turėjo praleistų pamokų). Taškų skaičius bus apskaičiuojamas taip: jo pavaduotų pamokų skaičius padaugintas iš nurodyto taškų skaičiaus. Tai leidžia užtikrinti, kad pavaduojamosios pamokos bus tolygiai paskirstytos tarp mokytojų.
Maks. pamokų per dieną - mokytojas gali turėti pamokų per dieną ne daugiau, nei nurodyta jo duomenyse, įrašytuose tvarkaraščio programoje. Jei šis skaičius bus viršytas, jis gaus taškų, apskaičiuotų taip: (maks. pamokų. sk - vestų pamokų sk.) * nurodyto taškų skaičiaus. Jis gali būti ir neigiamas, jeigu jis turėjo pamokų daugiau nei jam nustatytas maksimalus pamokų skaičius per dieną.


Ši informacija man labai padėjo Ši informacija man labai padėjo
Ši informacija nesuprantama Ši informacija nesuprantama
Aš ieškau kitos informacijos Aš ieškau kitos informacijos

Straipsnis peržiūrėtas 100568 kartų.5273 / 100568
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Ankstesnis straipsnis | Atgal į aSc Tvarkaraščiai programos pagalbos turinį | Kitas straipsnis