Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

flag aSc Zastępstwa - Ustawienia

Określanie kryteriów zastępowania
Artykuł ten dostępny jest w: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

Okno dialogowe z usawieniami jest otwierane za pomocą ikony w dolnym prawym rogu. Proszę wybrać drugą zakładkę tego okna:

Poniżej znajduje się opis każdego kryterium:
Umieść - kryterium to jest używane, aby mieć pewność, że nauczyciele nie zastępują na lekcjach, które są w dużych odległościach czasowych od ich aktualnego planu. Na przykład sytuacja tak miałaby miejsce, jeśli nauczyciel uczyłby na pierwszej lekcji, a później miałby zastępować na piątej.
Wtedy (5-1) wyznaczona ilość punktów zostaje odjęta z puli punktów - przyczyną tego jest długie okienko powstające pomiędzy lekcjami. Jeśli zastępowana lekcja jest w trakcie okienka, nauczyciel otrzymuje wyznaczoną liczbę punktów.
Uczy w klasie – jeśli nauczyciel uczy w danej klasie, otrzymuje odpowiednią liczbę punktów. Czasami wskazane jest, aby zastępstwo przeprowadził konkretny nauczyciel, bo jest już znany uczniom klasy, zna uczniów i może przeprowadzić zajęcia, na które nie miał wcześniej czasu.
Wychowawca – podobnie jak z poprzednim kryterium, wychowawca danej klasy otrzymuje punkty, i może przeprowadzić zajęcia wychowawczo-organizacyjne.
Nauczyciel uczący – nauczyciel otrzymuje określoną liczbę punktów, jeśli uczy tego samego przedmiotu, który zastępuje.
Zmęczenie – jeśli nauczyciel zastępuje lekcję, najczęściej musi mieć więcej lekcji niż zaplanowano w planie. Jeśli tak się zdarzy, program odejmie odpowiednią ilość punktów z sumy punktów decydujących o wyznaczeniu na kolejne zastępstwa.
Łączenie – jeśli nauczyciel prowadzi lekcję, która uzupełnia się tematycznie i przedmiot może być połączony, nauczyciel otrzymuje określoną liczbę punktów
Dyżur – jeśli nauczyciel ma dyżur w czasie lekcji otrzymuje punkty.
Równomierne rozłożenie - nauczyciel otrzymuje punkty, które odpowiadają ilości zastępowanych lekcji w ostatnim miesiącu pomnożonych przez wagę kryterium.
Maks.godz./dzień - nauczyciel może mieć limit ilości lekcji na dzień. Otrzymuje wtedy różnicę między maksymalną ilością i ilością lekcji, które byłe przeprowadzone w rzeczywistości pomnożoną przez wyznaczoną ilość punktów. Liczba ta może być ujemna, jeśli nauczyciel miał więcej lekcji niż maksimum wyznaczone na ten dzień.


Ten artykuł bardzo mi pomógł Ten artykuł bardzo mi pomógł
Ten artykuł jest niezrozumiały Ten artykuł jest niezrozumiały
Szukam czegoś innego Szukam czegoś innego

Ten artykuł był oglądany 93490 razy.4498 / 93490
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Poprzedni artykuł Wróć do strony głownej pomocy aSc Plan Lekcji Następny artykuł