Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc Suplovanie - Nastavenia

Definovanie kritérií suplovania
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

Dialóg Nastavenia otvoríte cez ikonku v pravom dolnom rohu. V tomto dialógu označte potom druhú záložku:

Tu je popis každého kritéria:
Umiestnenie - toto kritérium zohľadňuje, aby učiteľ nesuploval hodiny príliš vzdialené od jeho aktuálneho rozvrhu. Napr. ak učiteľ učí 1. hodinu a potom ide suplovať 5. hodinu. Potom (5-1) krát určený počet bodov sa odráta od jeho skóre pretože mu týmto suplovaním vznikne veľké okno. Na druhej strane, ak je suplovaná hodina v okne učiteľovho rozvrhu, potom daný počet bodov dostane.
Učí v triede – ak učiteľ učí v tejto triede, tak dostane určitý počet bodov. Niekedy je to celkom šikovné, aby tento učiteľ suploval, pretože nie je pre triedu úplne cudzí; pozná žiakov a môže s nimi urobiť nejaké úlohy, na ktoré nemal predtým čas.
Triedny učiteľ – tak ako v predošlom kritériu aj tu triedny učiteľ získa určitý počet bodov a môže si tak porobiť nejakú administratívnu prácu so svojou triedou.
Aprobácia – ak má učiteľ správnu aprobáciu, dostane určitý počet bodov
Vyčerpanosť – ak učiteľ bude túto hodinu suplovať, môže mať aj viac za sebou nasledujúcich hodín než je zadané v rozvrhovom programe. Ak takáto situácia nastane, potom daný počet bodov sa odráta od jeho celkového skóre.
Spojenie – ak učiteľ učí ďalšiu delenú hodinu a predmet môže byť spájaný, tak učiteľ dostane určitý počet bodov
Služba – učiteľ dostane tieto body, ak má počas hodiny službu.
Rovnomerné suplovanie - učiteľ dostane počet bodov získaný vynásobením počtu suplovaných hodín za posledný mesiac váhou kritéria.
Max.hodín/deň - učiteľ môže mať maximálny počet hodín za deň podľa zadania. Učiteľ dostane rozdiel medzi týmto maximálnym počtom a hodinami, ktoré má v ten deň vynásobenými danými bodmi. Toto číslo môže byť aj záporné, ak učiteľ má viac hodín než je maximum pre daný deň


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 93486 krát.9874 / 93486
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok