TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Искам да разпечатам само имената на учителите в разпечатката на разписанието/трябва ми по-голям шрифт
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif lt.gif bg.gif

Можете да промените това, което е принтирано на всяка карта:
1. Отидете в режим Преглед на предпечат.
2. Използвайте десния бутон на мишката върху желаната карта:
3. Проверете какво ще се принтира.

Същият подход може да се използва за обозначаване на текстове и в индивидуалните разписания.

Можете да обозначите размера на шрифта и позициите на всеки елемент, който искате да принтирате.

Запомнете, че променяте само един вид от картата. Това позволява да използвате различни изгледи на страниците/ големина на шрифта за двойни часове и единични часове. От друга страна, ако искате същата промяна на двойни и единичини часове, трябва да направите това два пъти.
Вижте също: Искам да принтирам също класни стаи/учители/учебни предмети за всеки час.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 79750 times.354 / 79750
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article