TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif fr.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

1. Изберете предмет или клас. Може да направите това чрез кликване или като използвате клавишите:

2. Напишете броя часове на седмица в избраната клетка:

Готово!

Часът е оцветен в розов цвят, понеже все още не е посочен учител за този час.

3. Като следваща стъпка трябва да изберете учител за този час. Изберете час и напишете първата буква от името на учителя:

Или кликнете в клетката:

Моля, прегледайте и тази инструкция, за да разберете какви са различните начини за определяне на двойни часове, напр. 2+2+1 и др.:
Седмичен брой часове – формат


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 96334 times.708 / 96334
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article