TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Създаване на разделени часове:

1. Изберете учебен предмет и клас, като кликнете върху съответната клетка. Напишете 3 като брой часове на седмица. След това натиснете десния бутон на мишката върху създадения час и изберете съответното делене:

2. Сега може да изберете учители за часа:

Забележки:
1. Ако желаете само една група да има този час, тогава не маркирайте съответната клетка:

2. Ако желаете да промените деленето или да го премахнете, кликнете с десния бутон на мишката:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 94030 times.1636 / 94030
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article