TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Таблицата с часовете позволява да изберете повече часове от същата колона:

- или използвайте CTRL и кликнете върху желаните клетки.

- или кликнете върху най-горната клетка и,задържайки SHIFT кликнете на последната клетка

- или задръжте SHIFT докато използвате клавишите със стрелки от клавиатурата.

Когато направите селекцията, може да използвате десния бутон на мишката, за да я модифицирате, да впишете брой часове или да изтриете часовете.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 68602 times.639 / 68602
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article