TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Дежурства в класната стая (дежурства през междучасията)

Възможно ли е да има двама дежурни учители в една класна стая?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Да. Можете да определите броя на учителите, необходим за едно дежурство:

Моля, обърнете внимание, че можете да обозначите това по различен начин за всяко дежурство. Например, класна стая изисква двама учители през междучасията сутрин, но един учител следобяд,


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 76310 times.869 / 76310
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article