TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Дежурства в класната стая (дежурства през междучасията)

Мога ли да определя максимум/минимум дежурства за някои учители?
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Възможно е също така да ограничите дежурствата на определени учители в меню – Спецификации/ Учители/ Детайли/ Дежурство в класна стая.

Можете да ограничите броя или общо минутите за дежурство (или и двете).
Ако не искате за ограничите учител, просто оставете тези полета празни.
В меню Разписание/Статискита можете да проверите истинската стойност заедно с максимална/минимална:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 90260 times.1278 / 90260
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article