TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети

Два учебни предмета трябва да следват един след друг
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif lt.gif bg.gif

Можете да създадете една връзка в картата, която определя, че два учебни предмета трябва да следват един след друг (в произволен или определен ред/последователност):


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 64146 times.372 / 64146
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article