Rozvrhy - Online návody
Agenda - Online návody
EduPage - Online návody

flag aSc Rozvrhy - Čo je nové

Čo je nové vo verzii 2008
Tento článok je preložený: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif

Milí užívatelia aSc Rozvrhov,

ďakujeme vám za vašu podporu a za váš záujem o náš softvér. aSc Rozvrhy používajú zákazníci už v 114 krajinách a veľmi nás tešia pochvaly, ktoré dostávame. Sme vám tiež vďační za vaše podnety a návrhy, pretože sú nevyhnutné pre dalšie vylepšovanie nášho programu.

Tu vám ponúkame zoznam tohtoročných vylepšení a prídavkov:

1. Užívateľské rozhranie.
Nová verzia má teraz krajší vzhľad, ale čo je dôležitejšie, mala by byť jednoduchšia na používanie. Pokúsili sme sa minimalizovať počet klikov, aby ste mohli rýchlejšie zadávať a vytvárať rozvrh:

2. Generátor
Počas predchádzajúceho roka sme doslova vygenerovali milióny rozvrhov a merali sme vplyv mnohých vylepšení algoritmu na rozvrhy z rôznych krajín. Výsledkom je o 53% rýchlejší generátor.

3. Dvojjadrový a štvorjadrový generátor.
Keďže dvojjadrové počítače sú stále viac prístupné, preverili sme a doladili generátor, aby plne využíval počítač.

4. Tlačové výstupy
Teraz je možné tlačiť osnovu hodín:


Pozrite: Ako tlačiť osnovu hodín?

Tiež je možné tlačiť vysvetlivky pod rozvrhmi:

Tieto vysvetlivky môžu zobrazovať zoznam predmetov, učiteľov alebo učební použitých v rozvrhu. Sú plne upraviteľné. Pozrite: Tlač legendy pod rozvrhom

5. Importy a exporty
Softvér sa teraz vyznačuje zjednodušeným XML importom/exportom. To umožní vám, prípadne firme dodávajúcej komplexný školský systém, jednoducho previesť údaje do aSc Rozvrhov. Alebo previesť vytvorený rozvrh späť do školského systému. Pozrite:
Import from XML
Export to XML

Ďalšie význačné prídavky:

  • Možnosť meniť hrúbku čiar v tlačových výstupoch. Ako môžem nastaviť hrúbku čiar?
  • Vylepšený import žiakov/seminárov
  • Kapacity učební a veľkosti skupín. Kapacita učební
  • Nové rozšírené vzťahy medzi kartami
  • Osnova hodín teraz podporuje viac predmetov (na viacerých stranách)
  • Súvisiace rozvrhy zobrazujú aj učebne
  • A ako obyčajne mnoho ďalších drobných vylepšení.

pozrite tiež:
Čo je nové vo verzii 2007
a
Čo je nové v aSc Suplovaní 2007


Tento článok mi pomohol Tento článok mi pomohol
Tento článok je nepochopiteľný Tento článok je nepochopiteľný
Hľadal som niečo iné. Hľadal som niečo iné.

Tento článok bol videný 200581 krát.21904 / 200581
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Predchádzajúci článok Naspäť na obsah Ďalší článok