TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

За всяка класна стая можете да обозначите максимален брой ученици, които тя може да поеме:

След това за всеки клас можете да обозначите брой ученици.
Вижте също:
Брой ученици в клас
How can I display capacities and students counts on the cards?

Забележка: не е необходимо да обозначавате тази информация. Обозначете я само за класни стаи, където очакване проблеми. Обикновено е напълно достатъчно да обозначите свободните класни стаи за всеки час.
Вижте: Задаване на часове за класни стаи


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 109832 times.2058 / 109832
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article