TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Дизайн на разпечатки

Принтиране на легенди под разписанието
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

Под всяко разписание можете да принтирате легенда, която показва списък с учебни предмеги, учители или класни стаи, за да може вашите ученици да разберат съкращенията в разписанието.

Първо, трябва да създадете ваш собствен дизайн.

След това трябва да приложите към избраните класове или учители като отворите меню Преглед на предпечат/ Дизайн и от „Управление на дизайн“ да изберете Нов

След като вече имате свой собствен дизайн, можете да добавите легендите към него. Отново кликване с десен бутон намишката върху Преглед на предпечат:

Появява се диалогова кутия „Настройки за печат“, където можете да промените изгледа на легендата:

След като кликнете върху бутона „OK“, можете да преместите легендата на желаната позиция и в желаната големина/ размер. Можете също да добавите други легенди (учители, учебни предмети) или да промените изгледа на легендата като кликнете върху нея с десен бутон на мишката.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 106938 times.1308 / 106938
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article