TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Тази тема е за ИТ персонала във вашето училище. Тя изисква основни умения по програмиране.

Моля, прегредайте тази тема за по-лесен начин за внасяне на данни в aSc Разписание:
Въвеждане от клипборда/ междунния буфер

aSc Разписание може да въведе данни от файл aSc Разписание XML. Необходимо е да напишете вашите данни в този формат. Има примерен XML файл за въвеждане, включен при инсталирането на aSc Разписание:
c:\TimeTables\template\Import Samples\XML\import_basicdata.xml

Tози XML файл е твърде опростен и съдържа информация за внасяне на много важни основни данни за класове, учебни премети, учители и класни стаи.
Това е добро начало за прилагане на прехвърляне от вашата училищна система в този формат.

Забележка: За да създадете нов файл с разписание от XML данни, първо кликнете върху "Cъздай ново разписание" и тогава отворете меню – Файл/ Въведи/aSc Разписание XML.

Забележка 2: Необходимо е да замените "Моите приложения" в първата редица с име от вашата система (използвайте само букви/интервали).

Възможно е да подобрите това въвеждане по два начина:

1) Можете да добавите нови колони в съществуващите таблици XML файл
2) Можете също да добавите талици за въвеждане на други данни (например, часове).

Добавяне на нови колони в XML файл

Като пример, ние може да подобрим XML внасяне с класни ръководители на класове.

В документацията (вижте линк най-долу) можете да откриете, че колоната за класния ръководител е в таблица "класове" и се нарича "teacherid" (лична карта на учителя).

Трябва да добавим "личната карта на учителя" към списъка с колони в columns="id,name" в XML режим "класове".

Трябва да добавим "личната карта на учителя" към списъка с колони в columns ="id,име" в XML режим "класове". Също така за всеки клас трябва да добавим лични карта на учителя teacherid="xxx". Така получилият се XML може да изглежда така (само част класове е показана тук):

<classes options="" columns="id,name,teacherid">
<class id="1" name="5.A" short="5.A" teacherid="1"/>
<class id="2" name="5.B" short="5.B" teacherid="2"/>
</classes>

По този начин може да подобрите въвеждането с всякакъв брой колони (например, цветове за учители, пол, и др....). Пълен списък с поддържащите колони можете да намерите в документацията.

Забележка: възможно е да въведете до 3 променени полета за учители, класове, учебни предмети и класни стаи. В този случай трябва да добавите името на промененото поле в

<teachers options="customfield1:Email" columns="id,name,short">
<teacher id="1" name="Bacova" short="Bc" customfield1="bacova@myschool.net"/>
<teacher id="2" name="Belicova" short="Bl" customfield1="belicova@myschool.net"/>
<teacher id="3" name="Benkova" short="Be" customfield1="benkova@myschool.net"/>
</teachers>

Добавяне на нови таблици в XML файл
Може да подобрите XML файл като внесете данни от часове.
В документация (вижте линка долу) може да откриете, че има няколко таблици за тази цел. Изберете таблица „учебни предмети“ и въведете учебни премети по класове, техния брой на седмица и учител. За целта добавете секция в XML:


<classsubjects options="" columns="classid,subjectid,periodsperweek,teacherid">
<classsubject classid="1" subjectid="1" periodsperweek="5" teacherid="1"/>
<classsubject classid="1" subjectid="2" periodsperweek="3" teacherid="2"/>
<classsubject classid="2" subjectid="1" periodsperweek="5" teacherid="1"/>
<classsubject classid="2" subjectid="3" periodsperweek="4" teacherid="3"/>
</classsubjects>

По този начин можете да правите подобрения с всякакви допълнителни таблици от списъка с всички възможни. Пълен списък на поддържаните таблици и техните колони може да намерите в документация.

Документация
Тук ще намерите пълна документация за XML структура.

Забележка: Ако имате въпроси относно XML въвеждане, моля пишете на: support@asc.sk
Вижте също: Прехвърляне в XML


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 164651 times.2164 / 164651
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article