Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

Artykuł ten dostępny jest w: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Zagadnienie niniejsze opisane jest dla potrzeb informatyka szkolnego. Wykonanie opisanych czynności wymaga podstawowej znajomości zagadnień związanych z programowaniem.

Zapoznaj się z tym tematem, aby móc importować dane do programu Plan lekcji:
Importowanie ze schowka.

Plan lekcji może importować pliki XML. Należy zapisać dane w tym formacie. Przykładowy plik XML nadający się do importu w programie Plan lekcji znajduje się w folderze:

c:planlekcji emplateImport SamplesXMLimport_basicdata.xml

Ten plik XML ma nieskomplikowaną strukturę, zawiera podstawowe dane o oddziałach, przedmiotach, nauczycielach, salach szkolnych. Jest dobry, aby rozpocząć implementowanie mechanizmu eksportu ze szkolnego systemu do formatu xml.

Uwaga: należy zastąpić "MyApp" w pierwszej linijce nazwą Państwa systemu (tylko litery/spacje).

Importu można dokonać na dwa sposoby:

1) można dodać nową kolumnę do istniejących tabeli w pliku XML
2) można również dodać nowe tabele, aby zaimportować inne dane (np. lekcje).

Dodawanie nowych kolumn w pliku XML
Jako przykład, przygotowaliśmy XML z wychowawcami klas.
W dokumentacji (link poniżej) można znaleźć informację, że kolumna z wychowawcami klas znajduje się w tabeli "classes" i jest nazwana "teacherid". Należy dodać "teacherid" do listy kolumn w atrybucie columns="id,name" węzła XML "classes". Dla każdej klasy należy też dodać atrybut teacherid="xxx". W wyniku otrzymamy XML, który będzie wyglądał mniej więcej tak, jak przykład poniżej (pokazano tylko część z klasami):

<classes options="" columns="id,name,teacherid">
<class id="1" name="5.A" short="5.A" teacherid="1"/>
<class id="2" name="5.B" short="5.B" teacherid="2"/>
</classes>

W ten sposób można przygotować import z dowolną ilością kolumn (na przykład płeć nauczycieli, czas wolny itp.). Pełna lista dostępnych kolumn jest dostępna w dokumentacji.

Uwaga: Można też zaimportować do 3 pól dla nauczycieli, klas, przedmiotów i sal szkolnych. W takim przypadku należy też dodać nazwę pól do atrybutu options="". Przykład:

<teachers options="customfield1:Email" columns="id,name,short">
<teacher id="1" name="Kowalska" short="Bc" customfield1="kowalska@myschool.net"/>
<teacher id="2" name="Belinowa" short="Bl" customfield1="belinowa@myschool.net"/>
<teacher id="3" name="Nowakowa" short="Be" customfield1="nowakowa@myschool.net"/>
</teachers>

Dodawanie nowych tabel do pliku XML
Jako przykład, możemy przygotować plik XML z importem lekcji.

W dokumentacji (link poniżej) można dowiedzieć się, że istnieje szereg tabel, które to umożliwiają. Wybierzmy tabelę "classsubjects" i zaimportujmy lekcje klas, ich ilość na tydzień i nauczyciela. W tym celu, musimy dodać do XML następującą sekcję:


<classsubjects options="" columns="classid,subjectid,periodsperweek,teacherid">
<classsubject classid="1" subjectid="1" periodsperweek="5" teacherid="1"/>
<classsubject classid="1" subjectid="2" periodsperweek="3" teacherid="2"/>
<classsubject classid="2" subjectid="1" periodsperweek="5" teacherid="1"/>
<classsubject classid="2" subjectid="3" periodsperweek="4" teacherid="3"/>
</classsubjects>

W ten sposób można przygotować plik z dowolną ilością dodatkowych tabel z listy wszystkich dostępnych tabel. Pełną listę dostępnych tabel oraz ich kolumn można znaleźć w dokumentacji.

Dokumentacja
Tutaj można pobrać kompletną dokumentację struktury XML.

Uwaga: Jeśli masz jakieś pytania dotyczące importu XML, skontaktuj się z librus@librus.pl

Import danych z programów innych firm
Plan Lekcji umożliwia zaimportowanie danych z programów innych firm wyeksportowanych do pliku w formacie XML, zgodnego z powyższą specyfikacją.

Plan Lekcji oferuje możliwość importu danych w formacie XML z dwóch programów komputerowych:

  • iArkusz firmy Progman,
  • Arkusz Organizacyjny w Oświacie (PABS) firmy Krakfin.

Import z programu iArkusz
W celu wyeksportowania danych do Planu Lekcji należy w programie iArkusz przejść do katalogu Dane szkoły/placówki, wybrać kartotekę Arkusze i wskazać wybrany arkusz, a następnie z listy przycisków funkcyjnych Import/Eksport wybrać pozycję Eksport do Planu Lekcji/e-Dziennika Librus. Dane zostaną wyeksportowane do pliku .xml, który należy zapisać na dysku, a następnie zaimportować w programie Plan Lekcji.


Ten artykuł bardzo mi pomógł Ten artykuł bardzo mi pomógł
Ten artykuł jest niezrozumiały Ten artykuł jest niezrozumiały
Szukam czegoś innego Szukam czegoś innego

Ten artykuł był oglądany 154340 razy.14826 / 154340
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Poprzedni artykuł Wróć do strony głownej pomocy aSc Plan Lekcji Następny artykuł