TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети

Желая да имам часове по Математика в едни клас по едно и също време всеки ден
This article is available in: gb.gif sk.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да обозначите, че някои учебни предмети трябва да са по едно и също учебно време всеки ден.
Просто добавете връзка в картата, която казва „Учебен предмет трябва да е по едно и също учебно време всеки ден“:


Забележка: ако обозначите повече учебни предмети, например Математика и Английски език, тогава часовете по Математика винаги ще бъдат по време на втория час, а часовете по Английския език винаги ще бъдат по време на четвъртия час.

Разширено използване: В някои случаи може да се наложи да използвате разширена връзка в картата. Например, ако един клас има 2 часа Английски език с учител А и 3 часа разговорен Английски език с учител Б и желаете и двата учебни предмета да са по едно и също време всеки ден - Използването на разширените връзки в картата е както следва:

Моля, влезте в менюто - Онсовен/ Връзки /Напреднали и въведете:
- максимарен брой различно учебно време на седмица
- 1 (вижте забележката по-долу)
- "Приложи към избраните учебни предмети в избраните класове".
Изберете учебен предмет Математика.
По желание можете да изберете също класове (ако желаете това ограничение да се прилага само на опрределени класове).

Забележка: Tова поле трябва да съдържа дължината на часовете в учебното време. Ако желаете да имате това ограничение за даден предмет, това се залага като двоен час; въведете 2 вместо 1.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 87614 times.1398 / 87614
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article