برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag Region specific - Austria

How to input EH/GZ lessons
زبانهای این مطلب: gb.gif de.gif

1. Input the lessons for the two groups:


2. Add a cardrelationhisp that says these two groups have to start at the same time:

See also:
Groups have to start at the same time


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 58625 بار مشاهده شده است.54465 / 58625
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی