TimeTables - Online Help

This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Тази тема е за компютърните специалисти от вашето училище. Тя изисква основни умения за програмирене.
Моля, вижте тази тема за по-лесен/ достъпен начин за прехвърляне на данни от aSc разписание:
Мога ли да прехвърлям часове, учители, учебни предмети в MS Excel?

Вижте също:
Експортът е ограничен до максимум 10 карти / урока
Въвеждане от XML
Integration with SIS systems

aSc разписание може да прехвърлят данни в "Разписания aSc XML" файлове. Съществуват 3 вида прехвърляне на данни:

1) прехвърляне по подразбиране - прехвърля само основни данни
2) конфигурирано прехвърляне - тук можете да конфигурирате какво ще бъде прехвърлено.
3) комбинирано внасяне/прехвърляне на файлове.

Прехвърляне по подразбиране
Можете да направите XML прехвърляне по подразбиране от aSc разписания като използвате команда – меню Файл/ Прехвърли - aSc Разписания 2012 XML. Програмата прехвърля данни от разписанието в структура с данни по подразбиране. Тази структура с данни по подразбиране е сходна с вътрешната структура на aSc разписания. Тя съдържа само основни данни. Също така всички идентификационни номера/ IDs, използвани при това прехвърляне са случайни вътрешни идентификационни номера. Те могат да променят живота на разписанието (те не са постоянни; могат да се променят; например, когато ползвателите добавят/премахват някакви обекти от разписанието или променят техните стойности).
За да получите по-полезно прехвърляне, е нужно да използвате конфигурирано прехвърляне:

Конфигурирано прехвърляне
За конфигурираното прехвърляне трябва. XML конфигуриращ файл.Този файл съдържа описание на структура с данни, в която искате да получите данни, прехвърлени от aSc разписаниe. Може също да съдържа вашата "idprefix:" опция; така ще получите вашите прехвърлени идентификационни номера/ IDs вместо вътрешни идентификационни номера/IDs (ако данните са били внесени от вашата система).
Файловете за прехвърляне се съхраняват в директория:
C:/TimeTables/template/xmlexport.
За да контролирате конфигурираното прехвърляне идете в меню – Файл/ Прехвърли/ Име на вашете прехвърляне.
Можете да намерите модел на файл за прехвърляне тук:

C:/TimeTables/template/xmlexport/sample.xml

Това е само модел. Mожете да изберета в която и да било таблица/колона. Не забравяйте да конфигурирате idprefix oпция (ако трябва да получите вашите идентификационни номера - IDs).
Попълнете и името, което се появява (=име на елемент от менюто в aSc разписания - Меню прехвърляне) и показани страни (=отделени със запетая, списък с Интернет кодове на страна).
Сменете името на файла на program_cc.xml, където програма е името на вашия софтуер и cc е код на вашата страна (държава).
Когато този файл е завършен, изпратете ни го по електронната поща и ние ще включим към него стандартно инсталиране на aSc Разписание.

Забележки: XML конфигурация за прехвърляне е нещо като "празна база данни". Тя съдържа само таблици и колони с дефиниции, но обикновено няма данни в тези таблици.
Моля вижте: Въвеждане от XML как да направим XML файл по-добър с нови таблици/ колони?.

Създаване на комбинирани XML внесени + XML прехвърлени файлове за конфигурация

Възможно е да комбинирате XML внасяна с XML прехвърляне. Tова може да е полезно, например, ако се изисква от ползвателя да въведе учебни предмети/класове във вашата система, но той внася часове в aSc Разписание.
В този случай няма нужда да прехвърляте учебни предмети/ учители/ класове от aSc Разписание. Само трябва да свържете учебни предмети/ учители/ класове в aSc Разписание със съответните обекти във вашата система. Но трябва да прехвърлите часове. Можете да намерите инструкции как да приложите това тук.
Ако имате въпроси относно прехвърляне/ внасяне на XML, моля пишете на:
support@asc.sk.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 161830 times.2008 / 161830
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article