Plan Lekcji - Pomoc online
EduPage e-Nauczanie Pomoc online

Artykuł ten dostępny jest w: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Zagadnienie niniejsze opisane jest dla potrzeb informatyka szkolnego. Wykonanie opisanych czynności wymaga podstawowej znajomości zagadnień związanych z programowaniem.

Zapoznaj się z tym tematem, aby móc importować dane do programu Plan lekcji:
Czy można wyeksportować dane dot. lekcji, nauczycieli, przedmiotów, do MS Excel?

Zobacz też: Import z XML

Plan lekcji może eksportować dane do plików XML. Istnieją dwie możliwości eksportu:
1) domyślny eksport - eksportuje tylko podstawowe dane
2) konfigurowany eksport - przed operacją można dokonać konfiguracji eksportu.

Obie z nich są dostępne z poziomu menu - Plik - Eksport - Plan lekcji XML. Po kliknięciu tego polecenia, program zapyta o nazwę pliku, do którego ma wyeksportować dane. Jeśli wybierze się tutaj jakiś istniejący plik, który spełnia wymogi konfiguracyjnego pliku eksportu XML, program odczyta go i wyeksportuje dane do zdefiniowanej struktury. W innym przypadku po prostu nadpisze istniejący plik domyślnym eksportem danych (tylko podstawowe dane).

Konfigurowany eksport - tworzenie podstawowego konfiguracyjnego pliku eksportu XML
Konfiguracyjny plik eksportu XML jest plikiem, który opisuje strukturę danych do eksportu - tabele i kolumny.
Tworzenie konfiguracyjnego pliku eksportu XML z prostą funkcjonalnością jest podobne do tworzenia pliku importu XML, czytaj Import z XML . Należy tylko zmienić atrybut "options" dla tabel na:

options="import:disable,canadd,canremove,canupdate,primarytt,silent"

Atrybut ten wskazuje programowi Plan lekcji, aby nadpisał dane w tabeli nowymi danymi z programu.

Przykładowy plik XML nadający się do eksportu w programie Plan lekcji znajduje się w folderze:

c:\planlekcji\template\Import Samples\XML\export_basicdata+lessons+timetable.xml

Plik ten można zmodyfikować, dodając nowe kolumny do istniejącej tabeli lub dodając nowe tabele. Możesz również usunąć tabele/kolumny, które nie są ci potrzebne.

Tworzenie pliku łączonego XML do importu + XML konfiguracyjnego do eksportu
Istnieje możliwość utworzenia pliku łączonego XML do importu + XML konfiguracyjnego do eksportu. Może być to użyteczne w przypadku, gdy użytkownik musi wprowadzić przedmioty/nauczycieli/oddziały do systemu, a lekcje są umieszczone tylko w programie Plan lekcji. W tym przypadku nie trzeba eksportować przedmiotów/nauczycieli/oddziałów z programu Plan lekcji, tylko zlinkować je z wprowadzonymi obiektami. Należy wyeksportować jedynie lekcje.
W takim przypadku należy utworzyć funkcję "Eksport do Planu lekcji" w systemie. Funkcja ta utworzy plik XML z przedmiotami/nauczycielami/klasami i z tabelą lekcji oznaczoną do eksportu za pomocą atrybutu options="..." (zobacz powyżej). Użytkownik musi wykonać następujące operacje:

1) Wyeksportować dane z systemu do pliku XML Planu lekcji.
2) Zaimportować ten plik w programie Plan lekcji i utworzyć nowy plan.
3) Wyeksportowaćdane do pliku XML w sposób opisany w punkcie pierwszym.
4) Importuje dane z tego pliku XML do systemu.

Kilka przykładowych plików łączonych XML do importu + XML do eksportu znajduje się w:

c:\PlanLekcji\template\Import Samples\XML\

Link do pełnej dokumentacji XML można znaleźć w rozdziale: Import z XML


Ten artykuł bardzo mi pomógł Ten artykuł bardzo mi pomógł
Ten artykuł jest niezrozumiały Ten artykuł jest niezrozumiały
Szukam czegoś innego Szukam czegoś innego

Ten artykuł był oglądany 161833 razy.13508 / 161833
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Poprzedni artykuł Wróć do strony głownej pomocy aSc Plan Lekcji Następny artykuł