TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Персонализиране на разпечатките

Как да принтирам DPA, Вход, Обедна почивка, Междучасия?
This article is available in: gb.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Някои училища желаят разпечатката да изглежда така:

Ако вашето училище е между тях, моля, следвайте тези стъпки:

1. Блокирайте учебните часове:
За всеки клас обозначете в Неподходящо време, че няма учебен процес в тези учебни часове.

2. Като направите това, софтуерът ще разбере, че искате да пропуснете тези учебни часове и няма да ги номерира в разпечатките:

Може да се наложи да превключите разпечатките на „Покажи дните в колони“, в случай че не сте го направили вече:
Как мога да принтирам дни в колони и учебни часове в редове?

3. Създайте дизайн на разпечатки за вашето училище.

4. Цъкнете с десния бутон на мишката и изберете Редактиране на дизайн. След това добавате поле за текст в празните полета като използвате отново с десния бутон на мишката:

Новото поле е добавено в горен ляв ъгъл; преместете го в желаната позиция.

5. Цъкнете два пъти върху него, за да напишете желания текст.

Можете да разположите текстовете, промените големината на шрифта и някои обекти с картинки.

Вижте също:
Проекти за печат
Как мога да принтирам дни в колони и учебни часове в редове?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 71387 times.753 / 71387
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article