TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения – учебни предмети

Трябва учебен предмет География да е последен час в един от дните в 5.A, 5.Б, 5.В... класове
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Можете да обозначите това с връзка в картата:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 68110 times.606 / 68110
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article