TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Дизайн на разпечатки

Как да се добави име на класа, класния ръководител, собствена класна стая към „Моят принтиран дизайн“
This article is available in: gb.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

1. Добавете нови обекти към вашия дизайн като използвате десен бутон на мишката и изберете от менюто „Добави обект“.
2. Добавете полета за промени към дизайна.

3. Наберете текста преди това
"{Клас: класен ръководител}"
Например:
"Основен учител: {клас: класен ръководител}"
Частта в скоби за всеки клас ще бъде заменена от името на съответния класен ръководител.

Вижте също:
Как да променя дизайна за печат?


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 73030 times.851 / 73030
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article