برنامه هفتگی - راهنمای آنلاین
EduPage - Online Help
Video Help

flag نرم افزار برنامه هفتگی - Printout designs

How to add class name, classteacher, homeclassroom to my print design
زبانهای این مطلب: gb.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif il.gif bg.gif

1. Add new design object to your design using right mouse click and selecting menu "Add object".

2. Add custom fields with this information to the design:

3. Type your text before

"{Class:Class teacher}"

For example:

"Main teacher: {Class:Class teacher}"

For each class the part in brackets will be replaced by it's classteacher's name.

See also:
How can I modify the print-out design?


این قسمت برای حل مشکل من مفید بود<br> این قسمت برای حل مشکل من مفید بود

این مطلب قابل فهم نیست. این مطلب قابل فهم نیست.
من دنبال مطلب دیگری می گشتم من دنبال مطلب دیگری می گشتم

این مطلب 73023 بار مشاهده شده است.53249 / 73023
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

مطلب قبلی بازگشت به فهرست راهنما مطلب بعدی