TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - класове

Какво означава предупреждението 'Въведеното седмично разписание вероятно не е пълно' ?
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

По подразбиране софтуерът се опитва да създаде разписание за всеки клас, което започва от първи час. То също така изчислява среден брой часове на ден и се опитва да балансира часовете, сложени за веки ден.
Но, ако вашият клас има по-малко от 3 часа дневно, софтуерът приема, че това е един специален клас и автоматично изключва блока с часове за този клас.
Така неговите часове не трябва да са от първи час; те могат да започват по всяко време през деня.

Например: часовете на 5.В клас на картината могат да са по всяко време през деня.
Можете да игнорирате тоза предупреждаващо съобщение или, ако искате да се отървете от него, можете да обозначите, че за този клас не трябва да се използва автоматично изчисляване на блока с часове за обучение:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 94565 times.1418 / 94565
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article