TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - други

Максимум един час за планиране за ден
This article is available in: gb.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Часовете за планиране могат да се нанесат като часове без клас. Те се виждат в учителкото седмично разписание и те не зависят от нито един клас.

Като използвате разширена връзка в картата, можете да обозначите, че даден учител може да има максимално един час за планиране на часа на ден.

Погрижете се да обозначите правилните стойности:
- Изберете "Mаксимален брой часове на ден (#10)"
- Обозначете максимум 1 на ден
- Изберете "Приложи към избраните учители"
- Обозначете учебния предмет - "Време за планиране"


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 69792 times.758 / 69792
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article