TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Ограничения - Учители

Двама учители не могат да преподават по едно и също време
This article is available in: gb.gif sk.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

Обикновено не е нужно да обозначите този вид ограничение, тъй като повечето случаи са решени от факта, че учителите трябва да използват същата класна стая или че те преподават на същата група ученици. При положение, че имате двама отделни учители, и не желаете те да преподават по едно и също време, можете да определите разширена връзка с картата, която казва – максимум 1 карта на всяка позиция:


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 66724 times.499 / 66724
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article