TimeTables - Online Help

flag aSc Седмично разписание - Прехвърляне/ Публикуване

Експортът е ограничен до максимум 10 карти / урока
This article is available in: gb.gif sk.gif de.gif es.gif pl.gif ru.gif gr.gif lt.gif bg.gif

В някои функции за прехвърляне (например, в XML) са за максимум 10 карти или 10 часа. За да надхвърлите този лимит, трябва специален компютърен код за регистрация. Ако сте регистриран потребител на aSc Разписание, можете да получите безплатен код. Може да поискате този код като изпратите имейл до: support@asc.sk.
Моля, да ни предоставите следните данни:

1) Вашете текущо има на регистрация
2) компютърен лиценз
(може да намерите и двете стойности в меню Помощ/ Информация.

Трябва да регистрирате програмата с новия геристрационен код. Можете да направите това в меню Помощ/ Покупка за регистрация/ Регистрация.
Забележка:
- новият код е валиден само за един компютър.


This article helped me This article helped me
This article is not understandable This article is not understandable
I am looking for something else I am looking for something else

This article was viewed 138015 times.1827 / 138015
ViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViewsViews

Previous article Back to aSc Timetables help index Next article